top of page

संपर्क

कोणत्याही प्रश्न किंवा चौकशीसह मला ईमेल करा. मला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आनंद होईल आणि तुमच्यासोबत a  मीटिंग सेट करा. मी तुम्हाला फ्लॉकपासून वेगळे करण्यात मदत करू शकतो!

ईमेल: sajidavid23@gmail.com

मोबाइल: +९१-९८३३ ९-९८९०७

मला फॉलो करा

  • Facebook
  • Linkedin

सबमिट केल्याबद्दल धन्यवाद!

bottom of page